OG HVA DRIVER VI MED...

...blant annet 

005.JPG

NYBYGG

Har du tomt men ikke hus? Vi har lang erfaring med oppføring av hus og bygninger. Vi leverer nøkkelferdige prosjekter til avtalt tid, pris og etter dine spesifikasjoner!

20180926_121600 (2).jpg

REHABILITERING

Et godt resultat krever et godt øye. Vi rehabiliterer hele eller deler av hjemmet ditt, og setter det i forskriftsmessig stand!

Ta kontakt for befaring og et uforpliktende tilbud.

095.JPG

TILBYGG/PÅBYGG

Går du med tanker om å bygge på huset? Vi hjelper deg med alt fra planleggingen til ferdig utført arbeid. Våre erfarne håndverkere sørger for at alt blir utført etter de gjeldende forskrifter.  

IMG_2557.JPG

RESTAURERING

Vi har lang og bred erfaring fra restaurering av gamle hus og bygninger. Vi er godkjent for tiltaksklasse 2 på arbeid på bevaringsverdige byggverk.

20150315_180754 (002).jpg

BYGNINGSVERN

Bygningsvern er et stort fagområde som spenner vidt og noe av formålet er å ta vare på kilder til vår historie.

Forståelsen av tidligere tiders kunnskap og tradisjon innen husbygging er viktig for å kunne løse mange av dagens oppgaver innen renovering, ombygging og vedlikehold, og denne kunnskapen blir mer og mer etterspurt.

Det er nesten 1000 års forskjell mellom den eldste og den yngste bygningen på dagens fredningsliste.

Håndverkeren er nøkkelpersonen når fredede og verneverdige bygninger og annen eksisterende bygningsmasse skal istandsettes.
Riksantikvaren stiller nå krav til en fagskoleutdanning eller tilsvarende kompetanse når de gir tilskudd til arbeid på fredede bygg.

Denne utdanningen og kompetansen innehar vi.

j_hansen_eftf_as_1140.png
mestermerket-hvit.png
  • Facebook
  • Instagram